lees HIER meer

                                                                                                                                                                               

Het woord chakra (vertaald uit het sanskriet) betekend wiel of schijf.

De Chakra's zijn onze energie centra (draaikolken/ wielen) die zorgdragen voor de aanname en afgifte van energie, om het vervolgens door te sturen naar de bijbehorende organen.

Er zijn 7 hoofdchakra's die elk corresponderen met een bepaalde trilling. Zoals geluiden en kleuren ook trillingen zijn, corresponderen de chakra's elk met een kleur en geluid. Als een chakra geblokkeerd is of te overmatig gestimuleerd, kunnen lichamelijke, emotionele en psychische klachten optreden. Als de chakra's in evenwicht zijn kan de energie vrij doorstromen in ons hele lichaam.

Eerste chakra
wortelchakra basischakra stuitchakra

De eerste chakra wordt in verband gebracht met overleven en bevind zich aan de onderkant van de ruggengraat.

Het wortelchakra is verbonden met de onderkant van de ruggengraat en wijst omlaag naar de grond. Het vormt een verbinding tussen het fijnstoffelijke energiesysteem en de aarde.
Het ondersteunt onze levenswil en geeft ons lichaam zijn vitaliteit. Zijn energie heeft betrekking op de behoeften aan eten, onderdak en de fundamentele levensbehoeften.

functie: verbinding met de fysieke wereld, overleving, zekerheid, stabiliteit, maakt je energiek.

Tweede chakra
heiligbeenchakra

De tweede chakra wordt in verband gebracht met emoties en seksualiteit en bevind zich in de onderbuik.

Dit chakra is verbonden met het heilige been.
De energie is op voortplanting, seksualiteit, lichamelijk genot en aantrekkingskracht bij relaties gericht. De energie is ook gericht op het kindse en speelse.
Het is ook een van de plekken waar men schuldgevoelens en vernederingen wegstopt.
Dit is de voornaamste plaats voor de schaduwkant van het Ik. 

functie: centrum van ongefilterde emoties, seksuele energie, verlangen, openstaan tegenover anderen

Derde chakra
zonnevlechtchakra, solar plexus

De derde chakra wordt in verband gebracht met wilskracht en de metabolische energieŰn en is gelegen in de buurt van de Plexus Solaris(maagstreek).

Dit chakra is verbonden met het gebied van de plexus Solaris of in het Nederlands de zonnevlecht.
Hiermee wordt energie in het lichaam gebracht en uitgestraald die nodig is voor zelfexpressie. Omdat de wil zich door middel van dit centrum uit, wordt het ook wel het machtscentrum genoemd. Dit is de plek van het zelfvertrouwen en doelgericht, maar ook voor angst en woede. 

functie: levenskracht, wilskracht, doelgerichtheid, macht, energie, jezelf en anderen accepteren

Vierde chakra
hartchakra

De vierde chakra wordt in verband gebracht met liefde en is gelegen in de hartstreek.

Dit chakra is verbonden met het midden van de borst, het gebied van het (stoffelijk) hart.
Het staat in verbinding met alle aspecten van de liefde en heeft ook te maken met vreugde, achting en overgave. Ook spirituele leiding en hoger bewustzijn kunnen zich in het hart manifesteren.
Dit is een van de belangrijkste chakra's waardoor de reiki-energie het lichaam kan binnenstromen. Reiki-energie is universele energie die doorheen het lichaam stroomt en kan doorgegeven worden via de handen van de gever aan de ontvanger. De gever fungeert dan als kanaal tussen kosmos en de ontvanger. Een van de grootste krachten van Reiki is de mogelijkheid om ook zichzelf te helen. 

functie: vereniging door liefde, zelfaanvaarding, onvoorwaardelijke liefde, begrip, levensvreugde

Vijfde chakra
keelchakra

De vijfde chakra wordt in verband gebracht met communicatie en creativiteit en is gelegen in de buurt van het strottenhoofd.

Dit chakra bevind zich in het keelgebied en heeft te maken met zelfexpressie en creativiteit door middel van spraak en schrift te maken.
Het staat ook in verbinding met de beschouwing en bepaalde aspecten van het denken en plannen.
Dit chakra is verantwoordelijk voor relaties die wij met anderen.

functie: expressievermogen, inspiratie, zelfexpressie, creativiteit

Zesde chakra
voorhoofdschakra

De zesde chakra wordt in verband gebracht met helderziendheid, intu´tie en verbeeldingskracht en is gelegen in de buurt van het voorhoofd.

Dit chakra bevind zich in het keelgebied en heeft te maken met zelfexpressie en creativiteit door middel van spraak en schrift te maken.
Het staat ook in verbinding met de beschouwing en bepaalde aspecten van het denken en plannen.
Dit chakra is verantwoordelijk voor relaties die wij met anderen en vooral met groepen aanknopen.

functie: bewust waarnemen, onderscheidingsvermogen, intu´tie, visuele waarneming 

Zevende chakra
kruinchakra

De zevende chakra in verband gebracht met kennis en inzicht en is gelegen in de buurt van de kruin.

Dit chakra, ook wel kroonchakra genoemd, bevind zich aan de bovenkant van de schedel en strekt zich nog iets boven het hoofd uit.
Het verbindt ons rechtstreeks met de hogere kracht en het spirituele bewustzijn.
Dit is het tweede belangrijkste chakra waardoor de Reiki-energie het lichaam binnenstroomt. Reiki-energie is uni
versele energie die doorheen het lichaam stroomt en kan doorgegeven worden via de handen van de gever aan de ontvanger. De gever fungeert dan als kanaal tussen kosmos en de ontvanger. Een van de grootste krachten van Reiki is de mogelijkheid om ook zichzelf te helen. 

functie: verruimd bewustzijn, opnemen van kosmische energie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit zijn  de 7 chakra-symbolen, die ik uit het boek de 'Chakra Atlas' heb overgenomen, ingekleurd en geplastificeerd.
Ik heb ze een paar keer gebruikt bij een meditatie.