Chacana

De Chakana, of Inca Kruis, is een krachtig symbool van de oude culturen van de Andes en wordt beschouwd als het meest complete heilige geometrische ontwerp voor de Inca's. Dit symbool wordt vaak gezien bij oude en heilige plaatsen in het Andes gebergte van Peru en Bolivia.
 
Voor de Inca’s waren de sterren heel belangrijk. De vier helderste sterren vormen een kruis.Van daaruit vertegenwoordigt de Chakana het sterrenbeeld Zuiderkruis, de oude Andes beschavingen geloofden dat dit het centrum van het universum was.
Het Zuiderkruis is gemakkelijk te onderscheiden aan de nachtelijke hemel op het zuidelijk halfrond.
Vrij vertaald betekent Chakana ‘brug’ of ‘verbinding’.

Het kruis bevat vier armen welke elk een windrichting aangeven. Zoals wij de Poolster op het noordelijk halfrond gebruiken om het Noorden te vinden, wijst het "verticale"gedeelte van het Zuiderkruis de Zuidpool aan.
 
De Chakana is een symetrisch kruis met aan elke zijde drie treden.

Het kruis heeft vele betekenissen. De eerste drie treden (dimensionale niveaus) vertegenwoordigen de drie werelden: de Bovenwereld de Middenwereld en de Benedenwereld. Interessant is dat deze drie werelden lijken te corresponderen met de Heilige Drie-eenheid, de Vader, Zoon en Heilige Geest binnen het christendom, evenals het Lichaam / Geest / Ziel(Spirit) zoals in oosterse religies.
 
Zo staan de drie volgende treden voor de drie krachtdieren die zij symboliseerden met die drie werelden, de Condor, Jaguar, en de Slang.
 
De drie volgende treden staan voor de belangrijkste deugden uit het Inca leven: Liefde (Munay), Kennis (Yachay), en Werk (Llankay)
De laatste drie treden staan voor de wijze waarop de oogst werd verdeeld, over als eerste de dorpen, dan de keizers en de goden.
 
In totaal zijn er dus twaalf treden, de vier armen van het kruis zijn de kompaspunten (noord, oost, zuid, west).
 
De cirkel, of eigenlijk het gat in het midden. Die staat voor de plaats Cusco. De navel van de wereld. Het centrum van het Incarijk.
De cirkel staat daarnaast voor Ayu, dat beschrijft dat alle levende wezens op aarde met elkaar verbonden zijn zonder een eindpunt. Het drukt ook wedergeboorte uit, want de ziel leeft, sterft en wordt opnieuw geboren. De cirkel markeert het pad dat de ziel aflegt, van de wereld der levenden naar de wereld der geesten, naar het land van de doden, waar het zich klaarmaakt voor een volgend leven.
De Chakana zou van origine niet uit de Inca-tijd stammen. De Inca’s zouden het overgenomen hebben uit veel oudere culturen.


            Bron